Kostium

usługi plastyczne / wypożyczalnia strojów karnawałowych / plastyka teatralna

stroje dla dzieci

Duży wybór strojów dla dzieci, z wielu kategoriach i w wielu rozmiarach.

Odkryj piękne stroje z kategorii: pajace, klauny, zwierzęta rośliny bajki, straszydła, militarne, dworskie, jasełka, narodowe i inne.

Oferujemy także rekwizyty takie jak peruki, kapelusze, maski.

Zobacz więcej zdjęć

stroje dla dorosłych

Oferujemy wspaniałe stroje karnawałowe dla dorosłych w wielu kategoriach. Mogą posłużyć nie tylko na balach karnawałowych, ale także na festynach, happeningach i wszelakiego rodzaju uroczystościach.

Zobacz w czym Ci będzie do twarzy: klauny, zwierzęta, bajki, straszydła, dworskie, jasełka, narodowe i wiele innych.

Zobacz więcej zdjęć

stroje reklamowe

Wykonujemy również stroje specjalne na zamówienie. Skontaktuj się z nami, żeby porozmawiać o szczegółach współpracy.

Zobacz więcej zdjęć

cennik i regulamin

Stroje dla dzieci
20-30 zł za dzień
Stroje dla dorosłych
50 zł za dzień
Rekwizyty
10 zł za dzień
Peruki
10 zł za dzień
Kaucja
100 zł od kostiumu, 50 zł od rekwizytu/peruki

Regulamin wypożyczalni Kostium

 1. Przy wypożyczeniu kostiumu/rekwizytu zawierana jest umowa pomiędzy Wypożyczalnią a wypożyczającym. Zawiera ona dane personalne osoby wypożyczającej (wg dowodu tożsamości) oraz określa w szczególności:
  • rodzaj i nazwę przedmiotu wypożyczenia,
  • wartość usługi,
  • kwotę pobranej kaucji,
  • termin zwrotu.
 2. Przed zawarciem umowy należy zapoznać się dokładnie z treścią regulaminu Wypożyczalni.
 3. Wypożyczający uiszcza opłatę przy wypożyczeniu zgodnie z określonym terminem zwrotu.
 4. Przy wypożyczaniu jest pobierana kaucja w wysokości 100 zł od kostiumu i 50 zł od rekwizytu. Kaucja zwracana będzie, przy zwrocie przedmiotu wypożyczenia, w całości jeżeli nie nastąpi: utrata, zniszczenie lub uszkodzenie kostiumu/rekwizytu oraz przekroczenie terminu zwrotu.
 5. W przypadku przekroczenia określonego w umowie terminu zwrotu wypożyczonego przedmiotu wypożyczający zobowiązuje się do uiszczenia dodatkowej opłaty, która wynosi: za każdy dzień zwłoki opłata jak za 1 dzień wypożyczenia.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot wypożyczenia od momentu zawarcia umowy do chwili zwrotu w Wypożyczalni.
 7. Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić przedmiot wypożyczenia w nie pogorszonym stanie.
 8. Za spowodowanie zniszczenia lub utratę przedmiotu wypożyczonego wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty jego równowartości zgodnie z wartością przedmiotu ustaloną przez Wypożyczalnię.
 9. Wszelkie uszkodzenia wypożyczonego przedmiotu naprawia wyłącznie Pracownia wypożyczająca na koszt wypożyczającego. Koszt naprawy ustala Pracownia w porozumieniu z wypożyczającym.
 10. W przypadku konfliktu i braku polubownego rozwiązania sporu, każda ze stron może powołać rozjemcę, którym powinna być osoba wykonująca zawód prawniczy.

kontakt

Barbara Bakalarczyk
tel. 604 838 624
51-627 Wrocław, ul. Wittiga 10

Nasza placówka mieści sie w domu parafilalnym przy ulicy Wittiga 10. Klientów prosimy o parkowanie na parkingu przy kościele, wjazd możliwy od ulicy Ludwika Pugeta.